Gönyűi Idősek Klubja

Étkeztetés

SZOLGÁLTATÁS
A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény szociális étkeztetés keretében biztosítja azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi legalább egyszeri meleg étkezését, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Az ebéd igénybe vehető:
• főzőhelyről (Kék Duna Óvoda konyhája) történő elvitellel,
• házhoz szállítással,
• idősek nappali ellátásában részesülőknek az Idősek Klubjában történő elfogyasztással.
Az ebéd házhoz szállítása esetén az igénybevevőnek kell gondoskodnia két garnitúra tiszta éthordóról.

ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK
Étkeztetést Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek kaphatnak, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:
• Aki 65. életévét betöltötte, vagy
• aki egészségi állapota miatt a háziorvos igazolása alapján étkeztetését önállóan nem képes biztosítani, vagy
• fogyatékos személy, vagy
• pszichiátriai beteg, vagy
• hajléktalan és életvitelszerűen Gönyű település illetékességi területén tartózkodik.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE
Az étkeztetés szolgáltatást kérelmezni szóban, vagy írásban Némethy Veronika intézményvezetőnél lehet az Idősek Klubja épületében (Gönyű, Bem J. u. 23.). Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik.
Szükséges dokumentumok:
•  Személyi igazolvány, új típusú személyi igazolvány esetén lakcímkártya is,
• Nyugdíjfolyósító értesítője az adott évi nyugdíj összegéről,
• Amennyiben az igénylő még nem töltötte be a 65. életévét, és egészségügyi problémája miatt kéri az étkeztetést: a háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása arról, hogy az igénylő betegségéből adódóan nem képes saját étkeztetését biztosítani. (Formanyomtatvány az intézményben kérhető, illetve honlapunkról letölthető)
• Fogyatékosság esetén a fogyatékossági ellátás megállapításáról szóló igazolás,
• Pszichiátriai betegség esetén a szakorvosi szakvélemény

TÉRÍTÉSI DÍJ
Az étkeztetés szolgáltatás térítési díja jövedelemtől függően 2018. április 01-től a következők szerint alakul:

Jövedelem

Nettó személyi térítési díj (Ft/adag)

67.000,- Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem esetén

212,- (bruttó 270,-)

67.000,- Ft fölötti és 98.000,- Ft alatti rendszeres havi jövedelem esetén

330,- (bruttó 420,-)

98.000,- Ft és az fölötti és 127.000,- Ft alatti rendszeres havi jövedelem esetén

417,- (bruttó 530,-)

127.000,- Ft és az fölötti rendszeres havi jövedelem esetén 

512,- (bruttó 650,-)

Az ebéd házhoz szállítása 2018-ban ingyenesen történik.