Gönyűi Idősek Klubja

Nappali ellátás - Idősek klubja

SZOLGÁLTATÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK:
Az idősek klubjában színes programokkal, rendezvényekkel, ebéddel és számos egyéb szolgáltatással várjuk mindazokat, akik szívesen töltik idejüket társaságban, illetve segítségre szorulnak önmaguk ellátásában.
kezmuves foglakozasSzabadidős programjainkat igyekszünk minél változatosabbá, érdekesebbé tenni, rendszeresen tartunk kézműves foglalkozásokat, népszerűek a közös éneklések, a kártya- és társasjátékok, a torna, filmvetítések, kirándulások.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban is segítséget nyújtunk ellátottjainknak, az orvoshoz kísérés/szállítás, gyógyszer-íratás és kiváltás, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés is a szolgáltatásaink közé tartoznak. Szervezünk egészségmegőrzéssel kapcsolatos témájú beszélgetéseket, egészségügyi felvilágosító előadásokat.

A klubban biztosított a tisztálkodási, mosási és pihenési lehetőség, de segítünk a bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében is.
Az intézménytől távolabb lakó, illetve nehezen közlekedő klubosainkat térítés ellenében gépkocsival szállítjuk be a klubba és haza.iskolasok
Nagy hangsúlyt fektetünk az idősek és a fiatalabbak közötti jó kapcsolat ápolására. Ennek megfelelően a gönyűi diákok, óvodások rendszeres vendégei intézményünknek, kölcsönösen ellátogatunk egymás rendezvényeire, programjaira, illetve a gyerekek "házhoz is hozzák" ünnepi műsoraikat, idős klubosaink nagy-nagy örömére.
Az alapszolgáltatásokon túl lehetőség van az intézményben fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgáltatásainak igénybe vételére, melynek ellenértékét a szolgáltatást nyújtó határozza meg, s költsége az igénybe vevőt terheli.


ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK:
A Gönyű község önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, elsősorban idős korú személyek, valamint azon tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, akik önmaguk ellátására részben képesek.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE
Az idősek klubjába jelentkezni Némethy Veronika intézményvezetőnél lehet, az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérésére, indítványára történik.
Szükséges dokumentumok:
• „Kérelem" formanyomtatvány, melyet az intézményben kérhetnek, illetve honlapunkról is letölthető,
• Személyi igazolvány, új típusú személyi igazolvány esetén lakcímkártya is,
• Nyugdíjfolyósító értesítője az adott évi nyugdíj összegéről
• Háziorvos, vagy kezelőorvos igazolása az egészségi állapotról - az ehhez szükséges formanyomtatványt a „Kérelem" tartalmazza
Az ellátásról az intézményvezető értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, s az ellátás megkezdéséről megállapodást kötnek.
Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.


TÉRÍTÉSI DÍJ
Az idősek nappali ellátása ingyenesen vehető igénybe. Amennyiben valaki a klubban ebédelni is szeretne, annak térítési díját az „Étkeztetés" menüpontban foglaltaknak megfelelően kell fizetni. A klubban a következő szolgáltatásokért kell eseti térítési díjat fizetni:
• Szállítás, mosás
• Kirándulások,
• Egyéb közvetített szolgáltatások – fodrász, kozmetikus, pedikűr


NYITVATARTÁS:
Munkanapokon 8.00 – 15.00 óra között.